אישורים והסמכות

HACCP

ISO 9001:2015

ISO 22000:2005

LD אישור מגע במזון

HD אישור מגע במזון

HD אישור מגע צבעוני במזון

BOPP אישור מגע במזון

אישור ניהול חשבון


אישור ניכוי מס במקור


רשיון עסק